دوشنبه, 29 بهمن 1397
معرفی گروه شیلات و ابزیان

مشخصات مدیر گروه                                                     

 

نام : مجتبی

نام خانوادگی : محمدی

تاریخ تولد: 1354

محل تولد: اصفهان

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

نام دانشگاه

سال شروع

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

گرایش

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1373

1377

مهندسی منابع طبیعی

شیلات

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1377

1379

مهندسی منابع طبیعی

شیلات

 

3 مسئوليتها‌:‌

کارشناس ارشد بخش شیلات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سال80-83

مدیر گروه شیلات مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان سال 84-85

کارشناس ارشد و مدرس گروه شیلات مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان 86 تا 89

مدیر گروه شیلات مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان سال 89

 

 

 4- زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

تكثير و پرورش ماهيان گرمابی، سردابی و خاویاری- اكولوژي و حفاظت محيط زيست لیمنولوژی هیدروبیولوژی - صيد و عمل آوري-فيزيولوژي آبزيان - گیاهان آبزی

5- مقالات تحقيقاتي:

1-    مقاله "تاثیر احداث سد برتجمع و افزایش غلظت سموم معدنی نیتروژندار" چاپ شده در مجموعه مقالات اولین سمینار شیمی و محیط زیست ایران 1-2 آبان 1381 دانشگاه یاسوج (سخنرانی- نویسنده چهارم)

2-    مقاله "اثرات بيهوشي اسانس گل ميخك بر بچه تاسماهي ايراني" چاپ شده در مجموعه مقالات دومين همايش ملي-منطقه اي ماهيان خاوياري 4-6 آبان 81 زيباكنار رشت (پوستر- نویسنده اول)

3-    مقاله "بررسي محتويات دستگاه گوارش ماهي كپور نقره اي از نظر فراواني و هضم ذرات غذايي" چاپ شده در مجله پژوهش و سازندگي شماره 58 بهار 82 (نویسنده اول)

4-    مقاله "بررسي فراواني و هضم ذرات غذايي در ماهي كپور نقره اي" چاپ شده در مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور 10-12 شهريور 83 دانشگاه تهران (سخنرانی- نویسنده اول)

5-    مقاله "استفاده از اسانس ميخك (Eugenia caryophyllata) براي بيهوشي بچه ماهي خاوياري ايران" چاپ شده در مجموعه مقالات همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي 5-7 مرداد84 مشهد مقدس (پوستر- نویسنده اول)

6-    "بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان" چاپ شده در مجله پژوهش و سازندگي شماره 70 بهار 85 (نویسنده سوم)

7-  مقاله "بررسي اثر اسانس ميخك (Eugenia caryophyllata) بر بيهوشي بچه تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)" چاپ شده در فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان داريي و معطر ايران شماره 33 پاييز 85 (نویسنده اول)

8-    مقاله "Evaluation of particles abundance and digestion in silver carp Hypophthalmichthys molitrix gut” چاپ شده در مجله European Aquaculture Society, Beyond Monoculture نروژ شماره 33 سال 2003 (نویسنده اول)

9-    مقاله "Anaesthetic effects of clove essence (Eugenia caryophyllata) on fingerlings of Persian sturgeon” چاپ شده در مجله II International Scientific and Practical Conference, Sturgeon Aquaculture. روسيه فدراتيو سال 2001 (نویسنده سوم)

10- مقاله "Pharmacological study on clove essence application for fingerlings of Persian sturgeon (Asipenser persicus)” چاپ شده در مجموعه مقالاتInternational workshop on advanced techniques in larviculture of sturgeon fish    دانشگاه ارومیه سال 2007 (سخنرانی- نویسنده پنجم)

11- مقاله "بررسی انگلهای ماهیان رودخانه زاینده رود در حد فاصل پل بزرگمهر تا پل شهرستان" چاپ شده در مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری، دانشگاه گیلان شهریور 86 (پوستر- نویسنده اول)

12- مقاله " بررسي تاثير گاماروس (Gammarus spp.) خشك و زنده در جیره غذایی، بر رشد و ترکیب رنگ ماهي اسكار پوست ببری (Astronotus ocellatus)" چاپ شده در مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 17- 19 اردیبهشت 87 (پوستر- نویسنده اول)

13- مقاله "Evaluation of rainbow trout infection with Streptococcus spp. in Isfahan province"

چاپ شده در مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بهداشت و بیماریهای آبزیان- تهران 8-9 بهمن1387 (پوستر- نویسنده اول)

14- مقاله "بررسي تاثير دوره های نوری مختلف (Photo period) در میزان القاء تخمریزی و بازماندگی لاروهای ماهی گورخری (Aphanius vladykovi)" چاپ شده در مجموعه مقالات نخستین همایش ماهیان زینتی ایران، تهران 30-31 تیر 89 (سخنرانی- نویسنده اول)

 

 

 

6-  طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته:

1-    مجری طرح تحقیقاتی "بررسی محتویات دستگاه گوارش ماهی کپور نقره ای " سال 77 دانشگاه صنعتی اصفهان

2-    مجری طرح تحقیقاتی " بررسی  امکان بیهوشی ماهی قره برون با استفاده از اسانس و عصاره گل میخک" سال 79 دانشگاه تربیت مدرس تهران

3-    همكار در طرح تحقيقاتي" اندازه گیری انرژی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم مواد پروتئینی در ماهی قزل آلای رنگین کمان" سال 80- 81 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

4-    همكار در طرح تحقيقاتي " كاربردضايعات چربي ( اسيد چرب) كارخانجات روغن كشي در جيرة  ماهي قزل آلاي رنگين كمان" سال 80- 81 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

5-    همكار در طرح تحقيقاتي "تكثير و پرورش كرم خاكي و كاربرد در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان" سال 82- 83 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

6-    مجری طرح تحقيقاتي بررسی لیمنولوژیکی استخرهای مرکز تکثیر و پرورش ماهی استان اصفهان سال 87 مرکز آموزش جهاد كشاورزي اصفهان

7-    مجری طرح تحقيقاتي بهینه سازی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی سال 87 مرکز آموزش جهاد كشاورزي اصفهان

8-    راهنمايي بيش از 15 مقاله تحقيقاتي دانشجويان مرکز آموزش جهاد كشاورزي اصفهان

 

7- طرحهاي تحقيقاتي پیشنهاد شده:

 1- طرح تحقیقاتی جایگزینی پودر ماهی با پودر کرم خاکی در جیره ماهی قزل الای رنگین کمان سال 87.. مرکز آموزش و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی

2- طرح تحقیقاتی بررسی میزان عناصر سنگین در آب، رسوبات و گوشت ماهیان رودخانه زاینده رود سال 87.. مرکز آموزش و سازمان حفاظت محیط زیست

3- طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر سین بیوتیک بایومین ایمبو بر رشد، بازماندگی و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان-مجتمع آموزش جهاد کشاورزی اصفهان با همکاری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی-سال 89-90

 

 

8- سوابق تدريس:

1-    تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان در مقطع كارشناسي در نيمسال اول و دوم 82-81 درس پرورش ماهي

2-    تدريس در مرکز آموزش جهاد كشاورزي اصفهان در مقطع كارداني از سال 78 تاكنون شامل دروس: اكولوژي و حفاظت محيط زيست- تكثير و پرورش ماهيان گرمابي- تكثير و پرورش ماهيان خاوياري- ليمنولوژي- زبان تخصصي- ماهي شناسي عمومي- هیدروبیولوژی- لیمنولوژی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان- گیاهان آبزی- هیدروشیمی

 

9- تالیف یا ترجمه کتاب:

1- ترجمه کتاب "Interactions between fish and aquatic macrophytes in inland water" با مشخصات زیر:

 (در دست ترجمه)Au: T. Peter, Pub.Fao, Yr. 2000, ISBN: 92-5-104453-8

 

10- شركت در كارگاهها و سمینارهاي آموزشي:

1-كارگاه آموزشي "تعيين ميزان تراكم ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از آب چاه و دستگاه هواده در استخرهاي سيماني" بهمن 82 مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فريدونشهر

2- كارگاه آموزشي "تكثير و پرورش ماهيان گرمابي و سردابي" بهمن 84 مركز آموزش عالي ميرزا كوچك خان جنگلي رشت

3- كارگاه آموزشي "روشهاي تحقيق" دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان اصفهان سال 84

4- كارگاه آموزشي "روشهاي تدريس" دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان اصفهان سال 85

5- كارگاه آموزشي "پرورش ماهي قزل آلا با استفاده از آب شور و لب شور" اداره كل شيلات استان اصفهان 27/2/85

6- كارگاه آموزشي "پرورش آرتميا در آبهاي مناطق شرق و جنوب شرقي اصفهان" اداره كل شيلات استان اصفهان سال 85

7- كارگاه آموزشي "آشنایی با نصب، راه اندازی و کاربرد شبکه" براساس مجوز دفتر آموزش کارکنان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سال 86

8- كارگاه آموزشي "تکثیر و پرورش آرتميا " اداره كل شيلات استان اصفهان 8/3/87

9- كارگاه آموزشي "تکثیر و پرورش گلهای آپارتمانی " مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان، 26/5/87 کلاس تئوری، 31/5/87 کلاس عملی. باتدریس مهندس مشتاقیان.

10- دوره آموزشی "طرح آزمایشات کشاورزی" 10-13 مرداد و 1-2 شهریور 88 مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان با تدریس مهندس محسن دادار

11- دوره آموزشی SPSS 17-19 و 28-29 مرداد 88 در مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان با تدریس مهندس نکویی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

12- كارگاه آموزشي "کتابخانه دیجیتال " 27 مرداد 88 در مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان.

13- اولین سمینار بین المللی ماهیان زینتی 4-5 اسفند 88 شیراز با تدریس هیکو بلهر مدرس بین المللی ماهیان زینتی

14-کارگاه آموزشی تکثیر، پرورش و نگهداری ماهی دیسکس در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 7 اسفند ماه 1389 با تدریس چانگ هون کونگ از کشور مالزی 

11- سوابق ترويجي:

ارائه راهنماييهاي مختلف به متقاضيان پرورش ماهي در مناطق مختلف استان با استفاده از آب چاه، چشمه، قنات، كانالهاي آبرساني وآب رودخانه به صورت پرورش قطعي و يا دو منظوره در طي سالهاي خدمت در امر تكثير، پرورش و تغذيه ماهي

 

12- برگزاري نمايشگاه:

برگزاري چندين مورد نمايشگاه دستاوردهاي شيلاتي در مناسبتهاي مختلف از جمله هفته پژوهش و سازندگي از طرف مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي و مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان

 

14- راهنمایی پروژه:

 

1-  استاد راهنمای پروژه کارشناسی آقای وحید رمضانلی با عنوان: پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی-پاییز 87

2-    استاد راهنمای پروژه کارشناسی خانم حوا حسن شاهی با عنوان: زندگی ماهیان آکواریومی-زمستان 87

4-  استاد راهنمای پروژه کارشناسی خانم مکیه بویراتی با عنوان: بررسی برخی از فلزات سنگین و اثر زیست محیطی آنها در رودخانه زاینده رود-زمستان 87

5-    استاد راهنمای پروژه کارشناسی آقای حسین اسلامی با عنوان: تحلیل و بررسی وضعیت تولیدات شیلات در ایران-پاییز 88

6-  استاد راهنمای پروژه کارشناسی آقایان علی خداداد و مهدی جعفری با عنوان: زیست شناسی، تکثیر و پرورش ماهی طلایی-بهار 89

 

 

15- مشاوره پروژه:

 

1-    استاد مشاور پروژه کارشناسی خانم ندا صرامی با عنوان: بررسی زیست شناسی، تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا 

 

17- سایر فعالیتها:

1- تهیه طرح جامع آموزش شیلاتی ویژه مدیران، کارشناسان و پرسنل کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان

2- برنامه ریزی جهت برگزاری و اجرای دقیق کارورزی دانشجویان در مقطع کاردانی و کارشناسی شیلات

3- راهنمایی 4 پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی شیلات

4- انجام هماهنگیهای لازم در جهت برگزاری دقیق و منظم کلاسها و عملیات دروس

5- تعیین امکانات آزمایشگاهی لازم اعم از مواد مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز انجام برنامه های عملی دروس

6- همکاری و همفکری  با مدیر گروه محترم در جهت اجرا و تنظیم هر چه بهتر فعالیتهای مختلف گروه

7- شرکت در اردوی کوهنوردی (فتح کوه کرکس با ارتفاع 4000 متر در نطنز) 9 مهر 88

8- سرکشی به دانشجویان مشغول به عملیات کارورزی در اصفهان، خمینی شهر و ملک شهر 7/5/88

9- تبلیغ دوره های جدید شیلاتی در سطح شهرستان نجف آباد 26/8/88

10- تبلیغ دوره های جدید شیلاتی در سطح شهرستان اصفهان 27/8/88

11- تبلیغ دوره های جدید شیلاتی در سطح شهرستان مبارکه 4/9/88

12- برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " نکروز عصبی ماهی کفال" توسط دکتر علیرضا نظری استاد مدعو مرکز آموزش، در ساختمان شهید اقبالی (کبوترآباد) 9/9/88

13- برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " روشهای نوین آبیاری محصولات زراعی" توسط مهندس هادی اسماعیلی، همکار مرکز آموزش، در ساختمان شهید اقبالی (کبوترآباد) 7/10/88

 

 

 

 

       

jahad_15.jpg


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0