دوشنبه, 29 بهمن 1397
عنوان : دومین دوره آموزش "پرورش زنبورعسل" در سال جاری برگزار گردید.
کد خبر : ۱۲۲۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ 
ساعت : ۹:۳۸:۴۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

در راستای ارائه آموزشهای مهارتی بخش کشاورزی مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان البرز با مشارکت بخش خصوصی دومین دوره آموزش پرورش زنبورعسل در سال جاری  را در محل مرکز آموزش برگزار نمود. به گزارش روابط عمومی مرکز در این دوره که از تاریخ 93/2/27 تا 93/3/1 به صورت عملی و نظری برگزار گردید، تعداد 7 نفر از علاقمندان آموزشهای مذکور را طی و پس از اجرای آزمون، گواهی پایان دوره دریافت نمودند.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0