• En
سه‌شنبه, 3 بهمن 1396

تدوین و بازنگری استاندارد آموزشی کار و دانش در حوزه منابع طبیعی و آب و خاک

کمیته تدوین استانداردهای آموزشی کار و دانش در حیطه منابع طبیعی و آب و خاک به منظور بررسی فرم ها وشیوه طراحی جدید استانداردسازی تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر میرزائی در این باره گفت: در این نشست ابتدا دکتر شریف پور معاون برنامه ریزی و تدوین منابع علمی موسسه بر طراحی و تدوین دوره های کارودانش تاکید نمود و در ادامه مهندس عزیزپور نیز از فرایند اجرای دوره های کارودانش در حیطه منابع طبیعی و آب وخاک گزارشی ارایه کرد. سپس فرم ها و شیوه طراحی استانداردهای جدید براساس فرمت تجزیه مشاغل با مشارکت اعضا تشریح شد و یکی از فرم ها به صورت مقدماتی تکمیل گردید.

مدیر گروه تخصصی منابع طبیعی و آب وخاک موسسه در پایان تاکید نمود: در خاتمه این نشست پس از تبادل نظر مقرر گردید مشاغل موجود در این حوزه توسط سر گروه ها تهیه و ارایه گردد و هر کدام از سر گروه ها نیزبا همکاری اعضای کارگروه نسبت به تجزیه مشاغل و تکمیل فرم ها اقدام و نتایج را در اختیار سایر سر گروه ها قرار دهند تا نتیجه کار در جلسه کمیته در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1396 بررسی شود.

 عنوان : تدوین و بازنگری استاندارد آموزشی كار و دانش در حوزه منابع طبیعی و آب و خاك
کد خبر : ۱۸۴۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ 
ساعت : ۹:۵۱:۱
عنوان گروه خبري : دانشگاهی . اداری . آموزشي .
منبع خبر : روابط عمومی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


پورتال موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0