• En
شنبه, 3 تير 1396
عنوان : تدوین و بازنگری استاندارد آموزشی كار و دانش در حوزه منابع طبیعی و آب و خاك
کد خبر : ۱۸۴۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ 
ساعت : ۹:۵۱:۱
عنوان گروه خبري : دانشگاهی . اداری . آموزشي .
منبع خبر : روابط عمومی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تدوین و بازنگری استاندارد آموزشی کار و دانش در حوزه منابع طبیعی و آب و خاک

کمیته تدوین استانداردهای آموزشی کار و دانش در حیطه منابع طبیعی و آب و خاک به منظور بررسی فرم ها وشیوه طراحی جدید استانداردسازی تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر میرزائی در این باره گفت: در این نشست ابتدا دکتر شریف پور معاون برنامه ریزی و تدوین منابع علمی موسسه بر طراحی و تدوین دوره های کارودانش تاکید نمود و در ادامه مهندس عزیزپور نیز از فرایند اجرای دوره های کارودانش در حیطه منابع طبیعی و آب وخاک گزارشی ارایه کرد. سپس فرم ها و شیوه طراحی استانداردهای جدید براساس فرمت تجزیه مشاغل با مشارکت اعضا تشریح شد و یکی از فرم ها به صورت مقدماتی تکمیل گردید.

مدیر گروه تخصصی منابع طبیعی و آب وخاک موسسه در پایان تاکید نمود: در خاتمه این نشست پس از تبادل نظر مقرر گردید مشاغل موجود در این حوزه توسط سر گروه ها تهیه و ارایه گردد و هر کدام از سر گروه ها نیزبا همکاری اعضای کارگروه نسبت به تجزیه مشاغل و تکمیل فرم ها اقدام و نتایج را در اختیار سایر سر گروه ها قرار دهند تا نتیجه کار در جلسه کمیته در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1396 بررسی شود.

 
پورتال موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0